طراحی سایت هفدهمین روز

مدیریت وب: مهندس محمدرضا آدینه

گرافیک: استاد سعیدزاده

طراحی سایت: فرزانه ئیسی و محمدامین تاج امینی

تولید محتوا: فاطمه عقیقی

تاریخ: 8 آذر 1398 

دسته بندی: طراحی سایت

ایده و اجرا: رویش رسانه

سایت ۱۷ روز، پیرامون کتاب هفدهمین روز طراحی و پیاده سازی شده است. کتاب هفدهمین روز، قصه‌ی هفده روز ایستادگیِ پر رمز و راز شهید تهرانی مقدم و گروه موشکی، تا رسیدن به خودکفایی موشکی ایران است. در این سایت،علاوه بر معرفی کتاب، پیوست‌های محتوایی کتاب و پیوست های چندرسانه‌ای، در صفحات مجزایی به سبک هنرمندانه ای ارائه شده است. در این سایت، برای اینکه بهتر زمان قدیم و فضای زمان جنگ ترسیم شود تلاش شد از قالب متفاوت همراه با فونت و رنگی متفاوت برای معرفی استفاده شود. خدا را سپاس به خاطر وجود شهیدانی چون شهید تهرانی مقدم که موجب خودکفایی موشکی ایران شد.

مشاهده سایت

رویش رسانه شما را به تماشای پیش نمایش آنلاین سایت هفدهمین روز دعوت می نماید.